Правила прийому до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ в 2020 році

І. Загальні положення Ці Правила є обов'язковими для Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету, що здійснює прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти. Підставою для оголошення прийому на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету є

Положення про Приймальну комісію Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ 2020

І. Загальні положення            1. Приймальна комісія Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету(далі – Приймальна комісія) – робочий орган коледжу, що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.            Приймальна комісія працює на

Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького національного аграрного університету Оголошує додатковий набір на заочну форму навчання за спеціальностями: «Геодезія та землеустрій», «Агрономія»

Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького національного аграрного університету Оголошує додатковий набір на заочну форму навчання за спеціальностями: «Геодезія та землеустрій»,              «Агрономія»    Для вступу потрібно подати такі документи: копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого