ПРОТОКОЛ № 14

 засідання Вченої ради

Вінницького національного аграрного університету

 1. 06. 2018                    м. Вінниця

Голова Вченої ради – президент університету Калетнік Г.М.

Вчений секретар – Льотка Г.І.

Присутні: 71  із 75 членів Вченої ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Розгляд листа-звернення колективу Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ від 25.05.2018 року № 01-23/160.

СЛУХАЛИ:

КАЛЕТНІК Г.М., голова Вченої ради університету повідомив, що засідання Вченої ради є позачерговим у зв'язку з тим, що в університет надійшов лист-звернення, який необхідно розглянути та прийняти відповідне рішення. За списком реєстрації на засіданні є присутніми 71 член Вченої ради, тому роботу засідання запропонував розпочати.

Пропозицію щодо початку роботи засідання члени Вченої ради підтримали відкритим голосуванням одноголосно.

На порядку денному питання розгляду листа-звернення колективу Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ від 25.05.2018 року № 01-23/160. Калетнік Г.М. зачитує зміст листа: «Колектив Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ ознайомився з рішенням Вченої ради ВНАУ (протокол №11 від 12.04.2018 р.), та з листом-попередженням, обговоривши на зборах трудового колективу, прийняв рішення, згідно якого звертається до голови Вченої ради, а також до членів Вченої ради ВНАУ з проханням відтермінувати строки ліквідації Брацлавського агроекономічного коледжу, як структурного підрозділу ВНАУ до створення навчального  закладу комунальної власності «Брацлавський агроекономічний коледж» в статусі юридичної особи». Голова Вченої ради наголосив на тому, що суть звернення колективу зрозуміла, лист необхідно розглянути та прийняти рішення, але зауважив, що знов повторюється ситуація щодо надходження документів від Брацлавського агроекономічного коледжу, які не відповідають законодавству, а саме: рішення зборів трудового колективу коледжу необхідно було оформляти протоколом, а самі збори проводити за певною процедурою.

Запропоновано проголосувати за прийняття порядку денного в цілому. Пропозицію щодо прийняття порядку денного члени Вченої ради підтримали.

Схвалено-одноголосно.

Голова Вченої ради вносить пропозицію приймати відповідне рішення шляхом таємного голосування, обґрунтувавши таку пропозицію тим, що дане рішення є досить складним, після його формування необхідно підготувати бюлетені для проведення процедури голосування в таємному режимі. Пропозицію щодо прийняття рішення шляхом таємного голосування члени Вченої ради підтримали одноголосно.

Для проведення процедури голосування в таємному режимі необхідно обрати склад лічильної комісії.

Поступили пропозиції кандидатур трьох осіб до складу лічильної комісії:

 1. Первачука Миколи Васильовича, завідувача кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, доцента;
 2. Поліщук Тетяни Володимирівни, доцента кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни;
 3. Кондратової Марини Володимирівни, директора Немирівського коледжу будівництва та архітектури ВНАУ.

       Пропозицію щодо затвердження вищевказаних кандидатур до складу лічильної комісії для проведення процедури таємного голосування члени Вченої ради підтримали одноголосно.

КАЛЕТНІК Г.М. – голова Вченої ради повідомив, що лічильна комісія повинна підготувати бюлетені відповідно до проектів рішень, які роздано присутнім на засіданні членам Вченої ради (лічильна комісія розпочинає роботу щодо формування бюлетенів).

СЛУХАЛИ: КАЛЕТНІК Г.М. – голова Вченої ради: «Шановні члени Вченої ради, коротко надам інформацію щодо стану даного питання на сьогоднішній день. Порадившись з членами ректорату, профспілковою організацією співробітників ВНАУ, було прийнято рішення запросити для участі в засіданні директора структурного підрозділу Рижманя Д.І., заступника директора з навчальної роботи Паланюк Н.І. та голову профспілкової організації коледжу Шмалюх Л.Б. Однак Рижмань Д.І. з невідомих причин не з’явився на засідання Вченої ради.

Що стосується загальної ситуації стосовно даного питання, то інформую вкотре членів Вченої ради, що 20 листопада 2017 року відбулись збори Брацлавського коледжу, протокол яких та заяву надіслали до університету. Ми не один раз розглядали, але я зачитаю ще раз (зачитується заява та протокол № 3 від 20.11.2017 р.)

(заява та протокол № 3 від 20.11.2017 р. додається до протоколу, додаток 1).

Прошу членів Вченої ради ще раз уважно проаналізувати на чому збори коледжу зробили акценти в своєму рішенні:

– вийти зі складу Вінницького національного аграрного університету;

– клопотати перед ректоратом про вихід коледжу зі складу університету;

– довести до відому ГО «Всеукраїнську організацію працівників вищих навчальних закладів I-I рівня акредитації», Департамент освіти і науки Вінницької ОДА, Міністерство освіти і науки України про вихід Брацлавського агроекономічного коледжу зі складу Вінницького національного аграрного університету.

Разом з Гунько І.В. і Дармограй О. В. було здійснено виїзд до коледжу на зустріч з колективом. Зустріч відбулась в актовому залі, і хочу зауважити, що не зовсім коректно нас зустріли. По-перше, в залі працювали два оператора з професійними камерами, по-друге, на нас посипались виключно ультимативні вимоги прийняти рішення Вченої ради про вихід коледжу із структури університету, щоб вони змогли зареєструвати самостійну юридичну особу.

Нам було обіцяно головою профспілкової організації коледжу, яка сьогодні присутня на засіданні Вченої ради, що диски з записами зустрічі з обох камер ми отримаємо, але обіцянки не дотримано до нинішнього часу, незважаючи на наші постійні нагадування.

Зустріч відбулась протягом двох годин, висловлювання працівників коледжу були категоричними, озвучено негативні відгуки про університет, про те, що працівникам коледжу дуже не комфортно працювати, і все це через те, що коледж є структурним підрозділом університету. Тому у них все готово для реєстрації нового комунального навчального закладу і депутати їх підтримують. А оскільки Рижмань Д.І депутат і працює в бюджетній комісії, то коштів у них буде достатньо, а не так як зараз, що вони навіть нову котельню не можуть добудувати.

Ми намагались пояснити, що ці питання може вирішити Міністерство освіти і науки і Кабінет Міністрів України. Без державного рішення в наших повноваженнях можна тільки створювати, реорганізовувати, або ліквідовувати свої структурні підрозділи. На жаль, нас не хотіли ні слухати, ні почути.

Вченою радою було розглянуто дане питання 22 грудня 2017 року, але Вчена рада не задовольнила звернення про вихід коледжу цілісним майновим комплексом з землями та приміщеннями із структури університету, адже таке рішення суперечить законодавству. Після цього розпочалась не дуже приємна кампанія для всіх, тому що розпочалось в буквальному смислі слова звинувачення, погрози перекриттям доріг, ультиматуми через засоби масової інформації, телебачення з трибуни сесії обласної ради, на сайтах. Питання ставилось таким чином, що не головним є з якої причини коледж виявив бажання вийти із структури, а саме те, що, з висловлювань Рижманя Д.І., на випускниках Брацлавського коледжу тримається економіка України, а студенти Вінницького національного аграрного університету, ніби то, «не вміють навіть плуг начіпити», отримують низький рівень знань, і тільки випускники коледжу є висококваліфікованими і мають відмінні знання, тому такий коледж має бути самостійним. Але університет, з його слів, категорично не дає згоду на вихід коледжу, перешкоджає стати йому самостійним та створити окрему юридичну структуру. Після цього у нас відбулося засідання Наглядової ради університету на базі Технологічно-промислового коледжу ВНАУ 19 січня 2018 року по даному питанні. На засіданні брали участь і виступали представники та директори всіх коледжів ВНАУ, в тому числі директор та представники з Брацлавського агроекономічного коледжу. Рішення Наглядової ради було направлено в Міністерство освіти і науки України, в обласну раду, коледжам (додається, додаток 2).

Звертаю увагу всіх присутніх на те, що Наглядова рада університету утворюється для здійснення нагляду за управлінням майном університету, додержанням Статуту університету та законодавства. Кількісний та персональний склад Наглядової ради університету затверджується Міністерством освіти і науки України. У склад ради увійшли також народні депутати, це Заболотний Григорій Михайлович — народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, Кириленко Іван Григорович — народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, Шинькович Андрій Васильович — народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та Юрчишин Петро Васильович — народний депутат України, голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Ми сподівались, що авторитет роз’яснювальної роботи саме такого органу принесе позитивні результати. Але, незважаючи на роз’яснення, на те, що офіційним рішенням Наглядової ради від 19 січня 2018 року здійснено висновок про те, що об’єктивних причин для прийняття рішення стосовно виходу Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ зі структури немає, а також звернено особливу увагу на неприйнятність поведінки керівництва Брацлавського коледжу в процесі здійснення своїх повноважень. Далі директор коледжу Рижмань Д.І. продовжив розпочату справу щодо розповсюдження неправдивої спотвореної інформації, вдався навіть до виступу на сесії обласної ради, де виніс звинувачення в сторону університету, ніби то до нього застосовують «репресії». Озвучив на сесії та просив депутатів підтримати звернення до Президента України та Кабінету Міністрів України з проханням припинити начебто «репресії», які ніби то університет застосовує по відношенню до нього та коледжу. Таке звернення було тричі поставлено на голосування на сесії обласної ради, але так і не підтримано депутатами.

Зважаючи на всі обставини, університетом, базуючись на нормах низки законів, в тому числі Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та інших нормативних документів, які є чинними на сьогоднішній день та регулюють питання діяльності вищих навчальних закладів і взявши до уваги лист обласної ради про прийняття Брацлавського навчального закладу до спільної власності територіальних громад області і фінансування його з обласного бюджету, і з врахуванням норм чинного законодавства та Статуту Університету, Вчена рада 12 квітня прийняла рішення про ліквідацію Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ з метою надання можливості колективу Брацлавського коледжу і Вінницькій обласній раді на створення і реєстрацію нової юридичної особи у відповідності до законодавства. Таке рішення Вченої ради було сприйнято схвально і депутатами обласної ради і колективом коледжу. До речі, який одразу ж на своєму офіційному сайті змінив назву коледжу, тобто видалив всю інформацію про приналежність коледжу до університету.

Шановні члени Вченої ради, всі ми стали свідками, що незважаючи на радість керівництва та колективу коледжу прийнятим рішенням Вченої ради від 12 квітня, ні Рижмань Д.І.,  ні в цілому колектив не зробили жодного кроку щодо реалізації своєї ініціативи утворити нову юридичну особу, саме це спонукало нас направити на коледж лист-попередження (додається до протоколу, додаток 3)

Проте наші зауваження і рекомендації знову були проігноровані керівництвом коледжу та і депутатами обласної ради. Бо замість розгляду питання затвердження засновницьких документів і виділення коштів, Рижмань Д.І. вніс в рішення обласної ради документи на землю, перевищивши свої повноваження і взагалі вчинив службове підроблення. Таким чином сесія прийняла рішення, яке зовсім не стоїть на часі.

(рішення додається до протоколу, додаток 4).

Таким чином, за два місяці після отримання бажаного рішення Вченої ради Рижмань Д.І. і команда знову вдаються до старих методів погроз і шантажу, тільки вже з вимогою зупинити дію рішення якого вони півроку добивались. Якась дика непослідовність і нелогічність бажань і дій керівника коледжу. Саме тому нам необхідно сьогодні розглянути лист від 25.05.2018 року №01-23/160 і постаратись знайти варіант рішення в межах того законодавства, яке є на сьогодні з цього приводу.

Шановні колеги, я досить детально проінформував членів Вченої ради щодо даного питання. Прошу до слова бажаючих виступити.

ВИСТУПИЛА: ГУНЬКО Ірина Василівна,  проректор з науково-педагогічної, інноваційної діяльності та роботи відокремлених структурних підрозділів, доцент. Шановні члени Вченої ради, вважаю за необхідне висловити свою думку стосовно питання, яке ми сьогодні розглядаємо, так як я безпосередньо приймала участь у вирішенні з самого початку його виникнення. Дійсно, підтверджую, що зустріч з колективом коледжу відбулась в листопаді 2017 року. Результатом такої зустрічі стало виникнення великої кількості питань і дуже мало відповідей стосовно питання, чому колектив прийняв таке рішення. Так, під час спілкування з колективом, в мене, як проректора, не склалось враження, що це єдина думка, колектив різний, але чітко прослідковується, що всі листи і звернення підписуються всім колективом. Також ми не можемо вияснити важливих моментів в цій ситуації, а саме, чи відомо колективу, чи він розуміє всі можливі наслідки рішення виходу коледжу із структури університету і чи всі документи та листи, які направляються до адміністрації коледжу, вивчаються і ознайомлюються колективом. В нас є інша інформація, що частина колективу, а також батьки дітей, тобто студентів, які навчаються в коледжі не отримують інформації взагалі, тому приймались неодноразово спроби особистого спілкування з колективом, а також з батьками і студентами з метою донесення повної інформації. Університет, як юридична особа, несе повну відповідальність за діяльність всіх структурних підрозділів, тому питання своєчасного та об’єктивного інформування працівників, студентів та батьків нас хвилює, причому і процедура ліквідації це передбачає. На жаль, адміністрація коледжу, в тому числі присутні на засіданні керівництво коледжу, рішення та розпорядження університету не виконують. Я, як профільний проректор, констатую факт, що з листопада 2017 року коледж став не керованим, адміністрація не контактує з університетом.

Звернення колективу коледжу є незрозумілим, незрозуміло перш за все, чи проходить процедура щодо створення юридичної особи. Так, з листопада 2017 року можна було підготувати всі пропозиції і документи щодо створення самостійної юридичної особи. Пройшло вже сім місяців з моменту першого звернення колективу, а фактично до створення юридичної особи ніхто і не приступав. Адміністрація не спромоглась на серйозні кроки, а лише на розмови. Звідси постає питання, чи була така мета? Останнім підтвердженням стало те, що спроба керівництва університету зустрітись з колективом коледжу після отримання листа-звернення 25 травня 2018 року, щоб почути їх думку, не вдалась, адже було розпорядження директора Рижманя Д.І. не з’являтись на зустріч. Тому, на сьогодні можна констатувати факт, що колектив не зацікавлений в тому, щоб лист був розглянутий позитивно. Колектив не йде на спілкування, тому продовження функціонування в структурі університету цього навчального закладу викликає багато питань.

Вважаю за необхідне нагадати, що в лютому 2018 році здійснювалась перевірка Брацлавського агроекономічного коледжу комісією Державної інспекції навчальних закладів України, виїзд якої був «спровокований» тими чисельними скаргами та зверненнями від колективу коледжу до Міністерства освіти і науки України щодо того, ніби університет перешкоджає виходу коледжу із структури університету, застосовує «репресії». Комісія працювала, фактів «репресій» не виявила. Проте виявлено чисельні порушення чинного законодавства України та нормативних документів, регламентуючих освітню діяльність коледжу. Наголошую на тому, що університет, як юридична особа несе повну відповідальність за діяльність коледжів, тому ректор університету, після завершення перевірки, прозвітував перед Державною інспекцією навчальних закладів України.

Станом на сьогодні в коледжі працює ліквідаційна комісія, яку я очолюю, як профільний проректор. В ході роботи ліквідаційної комісії всі працівники коледжу отримали попередження про звільнення. Окрім того, ми отримали лист від профспілкового комітету коледжу, яким стверджується погодження на звільнення працівників у зв’язку з проведенням процедури ліквідації структурного підрозділу. Всі працівники поставили свої підписи у відповідних відомостях, в тому числі директор коледжу та його водій, що дало нам можливість оформити звіт, який вже поданий в Центр зайнятості. Ми чітко знаємо дату звільнення всіх працівників. Сьогодні проводиться ознайомлення працівників з можливістю їх працевлаштування на вакантні посади в інших коледжах університету. Також проводиться інвентаризація всіх об’єктів майна, земельних фондів з метою створення ліквідаційного балансу та підписання акту передачі. Робота ліквідаційної комісії продовжується, виникає дуже багато запитань, які потребують додаткового вивчення. Виявлено також неприємні факти, вирішення яких потребує звернення до відповідних правоохоронних органів. Так, виявлено відсутність архіву, ведення якого передбачено законодавством, а саме правилами, які встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності. Вказані правила є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма установами. Вищевказаний факт зобов’язав нас продовжити термін роботи ліквідаційної комісії на місяць. Можу гарантувати, що ліквідаційна комісія завершить роботу, акти будуть оформлені та підписані, процедура ліквідації буде здійснена у встановлений термін та відповідно до законодавства. Таким чином, продовження функціонування неконтрольованого підрозділу в структурі університету я не вважаю за необхідне.

        ВИСТУПИЛА: СПІРІДОНОВА Л.М., проректор з виховної роботи та гуманітарної політики. Шановні члени Вченої ради! Після засідання Наглядової ради в мене склалось враження, що дуже переконливо, аргументовано було озвучено всі законодавчі позиції щодо подальших дій в ситуації, що склалась. Наглядова ради винесла рішення, що об’єктивних причин виходу Брацлавського агроекономічного коледжу зі структури ВНАУ немає. Вчена рада університету також неодноразово вказувала, що механізму виходу із структури університету наразі немає. На той час було багато шляхів для обговорення та вирішення питання у правовому полі. Але на жаль, всі намагання університету стали марними, ми намагались довести позицію, що коледж обирає дуже складний шлях, а у відповідь отримали звинувачення у блокуванні рішення колективу, ніби університет перешкоджає виходу коледжу із структури університету. Тому не залишалось іншого, як розгляд питання щодо виходу коледжу із структури університету у правовому колі вищого навчального закладу, який, відповідно до Закону «Про вищу освіту» має право створювати структурний підрозділ та ліквідовувати. Тому 12 квітня відповідне рішення було прийнято. Хочу сказати наступне, що виникло багато питань стосовно сесії обласної ради, тому що саме обласна рада виступає засновником комунальних обласних підприємств, тому в квітні на порядку денному засідання сесії обласної ради мало стояти питання щодо затвердження Статуту новоствореного комунального навчального закладу, а також вирішення питання щодо фінансування цього закладу. Тому, як бачимо, після сесії, ми повернулись до того, про що говорили від 20 листопада 2017 року.

Хочу сказати, що взагалі, склалось враження, ніби директор Рижмань Д.І., разом із заступниками і колективом самі не знають, що вони хочуть, і тим більше, що роблять: з листопада 2017 року вони «бомблять» університет і всі центральні державні структури, щоб їм надали можливість зареєструватись, як самостійна юридична структура. Тільки їм це надали, вони бажають, щоб не надавали. На офіційному сайті виставляють «радість здобуття статусу юридичної особи», а через три дні звертаються до Вченої ради університету, щоб все зупинити.

Таким чином, шановні члени Вченої ради, я вважаю, що рішення щодо ліквідації структурного підрозділу Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ необхідно залишити незмінним.

        * Після виступу Спіріднової Л.М. від членів Вченої ради внесена пропозиція щодо доповнення, а саме: підтвердження того, що на офіційному сайті коледжу була відсутня інформація, яка свідчить про приналежність коледжу до університету, а також представили роздруковану сторінку із сайту коледжу з інформацією про новину, яка є «доленосною» для колективу коледжу, адже обласна рада підтримала їх рішення про вихід і колектив вдячний за підтримку (інформація обсягом 1 сторінка додається до протоколу, додаток 5).

        ВИСТУПИЛА: ДАРМОГРАЙ Ольга Вікторівна, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент. Шановні члени Вченої ради! Головним питанням у ситуації, яка склалась, є питання надання можливості продовження навчання студентів, які навчаються в Брацлавському агроекономічному коледжі на сьогоднішній день. Контингент студентів складає 190 осіб. Нам незрозуміло, чому жодного разу не проводилось обговорення даного питання із студентами коледжу, незрозуміло, в якому статусі коледж буде функціонувати після його ліквідації, адже однозначної чіткої відповіді немає, є тільки різні висловлювання на засіданнях від директора Рижманя Д.І., що має буде ліцей, а може училище… Питання дуже серйозне, і напевно адміністрація коледжу не бажає розуміти, що підготовку молодших спеціалістів має право здійснювати тільки коледж, а не училище. Також необхідно здійснити повну процедуру ліцензування для підтвердження права здійснювати освітню діяльність щодо підготовки молодших спеціалістів. Очевидно, саме з цієї причини невизначеності і не проводяться керівниками коледжу зустрічі зі студентами та батьками, не проводились обговорення. Із тих звернень, що надходять до нас зрозуміло, що переважна більшість студентів виявляють бажання продовжити навчання в Немирівському коледжі будівництва та архітектури ВНАУ. В коледжі є наявний якісний викладацький склад, навчально-лабораторна база відповідно до всіх спеціальностей. Таким чином, вважаю, що у студентів є повноцінний вибір для продовження навчання і призупиняти процедуру щодо ліквідації Брацлавського агроекономічного коледжу не має потреби. Більше того, хочу сказати що, Брацлавський коледж останні п`ять років має негативну тенденцію зменшення числа студентів. І при цьому сума затрат з розрахунку на одного студента коштів державного бюджету майже в два рази більша ніж в Могилів-Подільському та інших коледжах ВНАУ. Там не має кому навчатись, на два студента один працівник коледжу.

        ВИСТУПИЛА: ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор. Шановні колеги! Мій виступ буде дуже емоційним, тому що згадуючи засідання Вченої ради 12 квітня, коли приймалось рішення щодо ліквідації коледжу, голова Вченої ради Калетнік Г.М. тричі ставив питання до директора коледжу Рижманя Д.І.: «Дмитре Івановичу, коледж буде ліквідовано, тому що іншого шляху немає для виконання ваших вимог щодо створення нового самостійного з статусом юридичної особи навчального закладу. Чи підтримуєте ви таке рішення?», на що він ствердно відповідав, що він особисто і колектив коледжу свого рішення щодо виходу із структури університету не змінив і він підтримує рішення Вченої ради щодо ліквідації структурного підрозділу. Я не могла повірити, що Рижмань Д.І. відповідає саме «так». Хочу сказати, що куди йде директор, це його справа, але інше, куди він веде людей за собою. Чи розуміють вони? Я впевнена, що не розуміють. Нещодавно, перебуваючи в коледжі, відбулись майже «збори», коли працівники оточили мене і ставили мені запитання стосовно того, що з ними буде далі, як їм поступати в ситуації, що склалась? Працівники чекали поради, звернулись до мене, як до своєї землячки, чекали відповіді. Але що я їм могла відповісти? Адже директор прийняв рішення, очевидно, за весь колектив. Я випускниця цього коледжу 1984 року, який тоді був найкращий коледж в Україні. З частиною працівників знайома особисто, частина знає мене, бо співпраця з коледжем завжди підтримувалась, і в плані методичної роботи, і наукової, і робота із студентами. Кому я відмовила? Нікому, співпраця з коледжем була налагоджена, було створено навчально-консультаційні центри для того, щоб продовжували навчання випускники коледжу в комфортних умовах. Причину незадоволення колективу я не розумію, але причина незадоволення директора відома, бо потрібно було підпорядковуватись, вчитись працювати разом з університетом, але директора це не влаштовувало. Я побачила, що люди не поінформовані, люди мали знати, куди їх ведуть, але якщо мета була розбалансувати колектив і знищити коледж на 70-річному його рубежі, то Рижмань Д.І. цієї мети блискавично досягнув. Мені дуже шкода, що було прийнято рішення про ліквідацію коледжу, але відповідальність за нього мають нести ті, хто з самого початку розпочав та підтримав таку ініціативу. Вважаю, що рішення про продовження ліквідацію коледжу потрібно підтвердити, бо в цій ситуації, яка склалась, іншого виходу не має.

        ВИСТУПИЛА: ЯНЧУК Г.В., проректор з науково-педагогічної і фінансово-економічної роботи, доцент. Шановні члени Вченої ради! Станом на сьогоднішній день проводиться ліквідація Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ. Відповідно до процедури ліквідації здійснюється повна інвентаризація земельних ресурсів, майна, всіх активів балансу. Відповідно до попередніх результатів інвентаризації ми бачимо, що є багато проблемних питань щодо майна, землі та інших засобів, які знаходяться на балансі університету та Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ. Хочу зауважити, що керівництво Брацлавського коледжу неодноразово ігнорувало наші вимоги. Так, починаючи з 2009 року, був надісланий лист, яким зобов’язували всіх керівників коледжів, в тому числі і директора Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ Рижманя Д.І, виготовити державні акти на право власності на землю та свідоцтва на право власності на будинки і споруди на юридичну особу. Університет надавав всі документи, які вимагав Рижмань Д.І., це довіреності на юриста і т.д., але ігнорування продовжувались, отримували у відповідь пояснення всіляких причин, що документи виготовити не можуть і процес оформлення не відбувався. Таким чином, ліквідаційна комісія підтверджує, що на балансі Брацлавського агроекономічного коледжу не має землі, але незрозуміло яку землю Рижмань Д.І. вніс в рішення обласної ради? Відповідно є і інші проблемні питання, зокрема виявлено, що на балансі коледжу рахується об’єкт не завершеного будівництва, на який коледжу виділялись кошти з державного бюджету. Комісія вивчала дане питання, виявилось, що на даній ділянці знаходиться майно в приватній власності Вікулова В. Г. Це є свідченням того, що керівництвом коледжу вчинено не законні дії, за які необхідно нести кримінальну відповідальність.

Стосовно процедури ліквідації: комісія завершить роботу, запевняю, що процедура буде витримана відповідно до законодавства, працівники отримають заробітну плату за два місяці ліквідації, вихідну допомогу та повний розрахунок при звільненні. Для того, щоб фінансування відбулось без затримки і в повному обсязі, ми готуємо лист-звернення до Міністерства освіти і науки України з проханням збільшити фінансування по причині проведення процедури ліквідації. Студенти також отримають стипендію вчасно і в повному розмірі, також буде збережено фінансування студентів, які скористаються правом вибору і висловлять своє бажання завершити своє навчання в Немирівському, або інших коледжах університету.

ВИСТУПИЛА: КОРПАНЮК Т.М. — доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, учений секретар спеціалізованої вченої ради. Шановні члени Вченої ради! Хочу довести до Вашого відома інформацію, яка мене особисто турбує до цього часу. В 2016—2017 році я була призначена головою ДЕК Брацлавського агроекономічного коледжу зі спеціальності «Облік і аудит». Іспити тривали 7 днів, початок роботи екзаменаційної комісії – о 9.00.год. ранку.  Директор коледжу являвся тільки на початок і  через 5 хвилин покидав аудиторію. Був присутнім лише в кінці робочого дня по завершенню іспиту. Але це найменше, що мене здивувало. Неприємним був той факт, що директор проводив відверте сприяння продовженню навчання студентів тільки в Тернопільському ВИШі. Та найбільше мене вразило те, що Рижмань Д.І. зовсім не говорив про університет, в структурі якого знаходиться коледж. Сам собі на умі. Я не втрималась, і попросила слово, щоб донести до студентів інформацію про Вінницький національний аграрний університет, що вони мають можливість продовжити саме тут навчання на третьому курсі,  про перспективи, які вони матимуть, навчаючись у ВНАУ. Складалось враження, що студенти вперше чують таку інформацію, особливо коли я їм розказала про плату за навчання, яка є найнижчою в Україні, заходи, які проводяться в університеті за участю нашої молоді, про можливість проходження практичного навчання за кордоном, студенти були приємно вражені. Також вразив той факт, що інформованість про Тернопільський навчальний заклад у них була на рівні 100%, адже про все, що я розказувала, студенти одразу здійснювали порівняння. Напевно їм проводили збори, інформували. Того ж року, коли під час вступної кампанії я побачила в університеті випускників Брацлавського коледжу, мені було дуже приємно, студенти також дякували, що їм допомогли здійснити такий прекрасний вибір навчального закладу.

Маю інформацію від студентів, що вже в цьому році, за дорученням директора коледжу, його заступники під розписку заставляють студентів вступати до Тернопільського вишу. Незнаю, яка  вигода  в цьому Дмитра Івановича, але думаю, що є. Я донесла до Вченої ради інформацію про те, що відбувалось в минулому році у коледжі, звичайно, шкода, що саме так, але вважаю, що ліквідацію потрібно продовжити.

        ВИСТУПИВ: МЕЛЬНИК Олександр Сергійович, студент факультету економіки та підприємництва. Доброго дня шановні члени Вченої ради! Дуже шкода, що сьогодні на засідання Вченої ради не з’явився директор Брацлавського коледжу, дуже хотілось подивитись йому в очі після того, як Рижмань Д.І. з самої «високої» трибуни області облив брудом всіх студентів, які навчаються в Вінницькому національному аграрному університеті, висловившись, що вони не здатні «підключити навіть плуга», мають низький рівень теоретичних знань та не володіють зовсім практичними професійними навичками. Студенти зробили висновок, що така поведінка керівника державного навчального закладу виходить за всі рамки норм педагогічної етики та моралі, тому він має вибачитись перед студентством  університету та перед всім колективом. Студентство обурено такою незрозумілою поведінкою директора і некоректними висловлюваннями в їх сторону, тому чекає офіційних вибачень від Рижманя Д.І., в тому числі у письмовій формі. Прошу присутніх на засіданні Вченої ради представників коледжу передати дослівно директору наші вимоги. Таким чином, вважаю, що процедуру, щодо ліквідації Брацлавського агроекономічного коледжу необхідно продовжити.

        ВИСТУПИВ: КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович, директор Чернятинського коледжу ВНАУ, професор. Шановні члени Вченої ради, хочу Вам повідомити, що Рижмань Д.І. мав на меті завести в тупік не тільки свій колектив, а й колектив Чернятинського коледжу ВНАУ. Ним постійно здійснювався тиск, доносилась неправдива та негативного характеру інформація про університет, про керівництво університету, через що в колективі створювався конфлікт, нерозуміння всього, що відбувається. Нам вдалось ситуацію стабілізувати, проводилась роз’яснювальна робота, працівники коледжу зараз успішно працюють, в колективі панує доброзичлива атмосфера. Під керівництвом президента університету та  ректора коледж цього року успішно пройшов акредитацію. Проведено Дні відкритих дверей, ми бачимо, що абітурієнти зацікавлені вступати  на навчання до коледжу. Розширюємо матеріальну базу, створюємо розплідники, розсадники, маємо чудові гуртожитки. На майбутнє запланували будівництво квартир для викладачів. Також наголошую на тому, що якщо виявлять бажання на працевлаштування в нашому коледжі працівники з Брацлавського коледжу, у нас є вакансії тому, запрошуємо на роботу. Також запрошуємо на переведення на навчання до Чернятинського коледжу студентів.

Хочу висловитись конкретно стосовно питання, яке сьогодні розглядаємо, а саме наголосити на тому, що підтримую рішення Вченої ради стосовно ліквідації Брацлавського агроекономічного коледжу, вважаю, що потрібно продовжити вже розпочату процедуру.

        ВИСТУПИВ: ЦУРКАН Олег Васильович, директор Ладижинського коледжу ВНАУ, доцент. Шановні члени Вченої ради! Перш за все хочу сказати, що до сьогодні я залишаюсь вражений тим, що на засіданні Вченої ради 12 квітня 2018 року, коли приймалось рішення щодо ліквідації Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ та ставилось питання до директора Рижманя Д.І.: «Дмитре Івановичу, коледж буде ліквідовано, тому що іншого шляху немає, чи підтримуєте ви таке рішення?» Директор впевнено відповів, що він особисто і всі члени колективу коледжу свого рішення щодо виходу із структури університету не змінили і підтримують рішення Вченої ради щодо ліквідації структурного підрозділу. Таке питання ставилось неодноразово, але відповідь була одна і та ж сама. Ми всі є свідками прагнення Рижманя Д.І. вийти із структури університету, і під час обговорення майбутнього коледжів при розгляді Проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» і на всіх наступних засіданнях і нарадах він висловлювався однаково, тому ми всі побачили його небажання підпорядковуватись Статуту університету, жити і працювати по правилах однакових для всіх, та намагання вийти із структури ВНАУ взагалі. Тому ми вже звикли в деякій мірі до думки, що цього коледжу в структурі університету вже немає, особливо після засідання Вченої ради 12 квітня, коли керівник чітко відповів, що знає куди він йде і які дії вчиняє. Тому вважаю, що призупиняти процедуру ліквідації не має потреби.

        ВИСТУПИЛА: КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна, директор Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ. Шановні члени Вченої ради! Я дуже задоволена, що сьогодні на засіданні присутні представники Брацлавського агроекономічного коледжу, адже маю бажання висловитись стосовно того, якою діяльністю займаються коледжі ВНАУ, і яку мету ставлять перед собою. Перш за все, наголошую на тому, що основна мета – це надання освітніх послуг, тому поняття «комфортно» чи «не комфортно» та «репресії» має бути виключено взагалі, бо в пріоритеті мають бути інші поняття – це плідна співпраця, взаєморозуміння, взаємопідтримка з метою надання якісних, на сучасному рівні освітніх послуг. На прикладі Могилів — Подільського технолого-економічного коледжу можу констатувати те, що коледж здійснює підготовку іноземних громадян за ліцензією університету на провадження освітньої діяльності. Це суттєво впливає на збільшення контингенту студентів та підвищує імідж та рейтинг коледжу. Також ми в цьому році підготували ліцензійну справу щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 181 «Харчові технології» з ліцензованим обсягом 50 осіб — це також спільна праця колективу коледжу та університету. Голови Державних екзаменаційних комісій коледжу за більшістю спеціальностей також призначені з числа науково-педагогічних працівників університету. Наші випускники (майже 100%) продовжують навчання саме у Вінницькому НАУ, в тому числі викладачі навчаються в магістратурі та аспірантурі. Це нормальна форма співпраці, ми вважаємо, що так і має бути, адже відбувається спілкування, обмін досвідом.  Що стосується наукової роботи, то також можу сказати, що співпраця налагоджена, дає свої позитивні результати. Окремо хочу зупинитись на виховній роботі, тому що студенти залучаються до заходів, які проводяться в університеті.

Чому колектив Брацлавського коледжу висловлювався негативно стосовно співпраці, підпорядкування університету, для всіх є незрозумілим, бо підстав немає.

Хочу зауважити на розподілі фінансів на приведений контингент студентів. Стало відомо, що не всі структурні підрозділи на сьогоднішній день знаходяться в рівних умовах в плані обсягу фінансування на одного студента. Так, В Могилів-Подільському коледжі ВНАУ – це 14 тисяч, а в Брацлавському коледжі ВНАУ – 24 тисячі на одного студента. Хотілося б поставити питання Рижманю Д.І., тому що незрозумілим є даний факт, як здійснювалось фінансування, за яким все таки принципом?

Також повідомляю, що колектив ознайомлений з інформацією стосовно ситуації на сьогоднішній день щодо Брацлавського коледжу, вважаю, що призупиняти процедуру ліквідації не має потреби.

КАЛЕТНІК Г.М. голова Вченої ради – шановні колеги, перш ніж перейти до таємного голосування, прошу переглянути відеоролик, який містить відеоматеріали щодо приїзду керівництва університету до коледжу після отримання листа-звернення, який ми сьогодні розглядаємо. Наголошую на тому, що колектив коледжу був попереджений про те, що має відбутись зустріч стосовно даного питання. Але вранці ми мали телефонний дзвінок, яким повідомлено, що їхати немає потреби, зустріч не відбудеться. Ми не могли повірити, що так станеться, тому все таки виїхали до коледжу, але констатували як факт – в залі не був присутній жоден працівник.

* (здійснюється перегляд відео).

       КАЛЕТНІК Г.М. –  голова Вченої ради. Також, шановні колеги, вважаю за необхідне переглянути відеоролик (новин ВДТ), коли відбулось засідання сесії обласної ради та розгляд даного питання, а саме прошу звернути увагу на те, як сприйняв рішення сесії обласної ради колектив Брацлавського агроекономічного коледжу.

* (здійснюється перегляд відео).

        КАЛЕТНІК Г.М. –  голова Вченої ради. Шановні колеги, нам необхідно затвердити бюлетень, зразок якого розробила лічильна комісія. Звертаю Вашу увагу, що структура бюлетеня не є стандартною, тому що ми вперше здійснюємо процедуру таємного голосування щодо проектів рішень у двох варіантах, а саме: структура бюлетеня складається з двох основних частин. Перша частина містить інформацію щодо Проекту  Рішення № 1 засідання Вченої ради ВНАУ від 4 червня 2018 р. Друга частина містить інформацію щодо Проекту  Рішення №2 засідання Вченої ради ВНАУ від 4 червня 2018 р.

*( голова Вченої ради зачитує текст вищевказаних проектів рішень).

        Таким чином, шановні колеги, якщо немає зауважень та пропозицій, прошу затвердити бюлетень (відбувається відкрите голосування).

*(проект зразка бюлетеня таємного голосування додається до протоколу, додаток А):

Схвалено-одноголосно.

КАЛЕТНІК Г.М. – голова Вченої ради. Форму та зміст бюлетеня затверджено, тому прошу лічильну комісію приступити до виконання обов’язків, а саме процедури таємного голосування.

*(члени лічильної комісії розпочали роботу, відбувається таємне голосування відповідно до процедури).

СЛУХАЛИ: ПЕРВАЧУКА М.В., члена лічильної комісії з інформацією про обрання його кандидатури головою лічильної комісії відповідно до протоколу №1 засідання лічильної комісії.

УХВАЛИЛИ:

 1. Протокол № 1 засідання лічильної комісії затвердити.

СЛУХАЛИ: ПЕРВАЧУКА М.В., голову лічильної комісії з інформацією щодо результатів таємного голосування відповідно до протоколу №2 засідання лічильної комісії.

Результат таємного голосування: роздано бюлетенів — 71, виявлено в урні – 71.

 • щодо Проекту Рішення №1 засідання Вченої ради ВНАУ від 04 червня 2018 року: 70 голосів – «За»;
 • щодо Проекту Рішення №2 засідання Вченої ради ВНАУ від 04 червня 2018 року: 0 голосів;
 • Недійсних бюлетенів – 1.

УХВАЛИЛИ:

 1. Протокол засідання лічильної комісії №2 щодо результатів таємного голосування затвердити.
 2. Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і статуту університету така процедура, як відтермінування строків ліквідації відокремленого структурного підрозділу філії вищого навчального закладу до створення такою філією окремої самостійної юридичної особи, тобто на не визначений термін, відсутня. Тому з урахуванням повноважень, наданих ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», Вчена рада університету як колегіальний орган управління університету вирішила:
 3. Підтвердити рішення Вченої ради університету від 12 квітня 2018 року про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу за ініціативою трудового колективу (протокол №3 від 20 листопада 2017 року) Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету, що  знаходиться  за  адресою: вул. Незалежності, 53, смт. Брацлав, Немирівський район, Вінницька область, 22870.
 4. Продовжити розпочату процедуру ліквідації відокремленого структурного підрозділу за ініціативою трудового колективу (протокол №3 від 20 листопада 2017 року) Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення прийнято відповідно до результатів таємного голосування.

СЛУХАЛИ: КАЛЕТНІК Г.М. – голова Вченої ради. Шановні колеги, від університету було надіслано телефонограму до адміністрації Брацлавського агроекономічного коледжу, якою ми зобов’язали прибути представників коледжу на засідання Вченої ради, це голову профспілкової організації Шмалюх Л.Б., заступника директора з навчальної роботи Паланюк Н.А. Директору коледжу Рижманю Д.І. також було надіслано повідомлення, відповідно до якого він також зобов’язаний був прибути на засідання Вченої ради 04 червня 2018 року, причому мати з собою наступні документи:

 1. Оригінали актів на право постійного користування земельною ділянкою площею 11,04 га від 29.12.1997 р. I-BH№ 001059 та державного акту на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,8770 га від 14.02.2005 р. серія ЯЯ № 015048;
 2. Пояснення ухилення від оформлення майна та земельних ділянок, відповідно листа ВНАУ та Міністерства аграрної політики і продовольства України від 03.12.2009 р.;
 3. Пояснення невиконання оформлення майна та земельних ділянок відповідно доручення наданого ректором юристу коледжу Когуту С.В. на підставі Вашого листа від 20.09.2017 р. № 01-23/282;
 4. Пояснення причин відсутності архіву коледжу;
 5. Пояснення зникнення буфету, який постійно працював до приїзду ліквідаційної комісії ВНАУ та документів, на підставі яких здійснювалася його діяльність до зникнення;
 6. Пояснення причин ненадання транспорту студентам коледжу – учасникам мистецького фестивалю «З любов`ю до батьківської землі» в зв`язку з чим вони не змогли прийняти участь в програмі третього дня фестивалю для отримання заслужених дипломів та нагород.

Директор мав надати всі документи та пояснення в письмовому вигляді, але наразі він відсутній.

ШМАЛЮХ Л.Б. – голова профспілкової організації Брацлавського коледжу: ми маємо пояснення і готові передати.

КАЛЕТНІК Г.М. – це дуже добре, прошу передати документи офіційно,  здійснивши реєстрацію в канцелярії університету.

Стосовно актів на право постійного користування земельною ділянкою площею 11,04 га  від 29.12.1997 р. I-BH№ 001059 та державного акту на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,8770 га від 14.02.2005 серія ЯЯ № 015048 — це саме те, що ми побачили в рішенні обласної ради і нам незрозуміло, яким чином акти, яких немає в університеті  і немає на балансі в коледжі, фігурують в рішенні обласної ради. Ми намагаємось зараз з’ясувати походження цих актів, тому що вони мають мати свою приналежність. Шановні колеги, є пропозиція прийняти рішення щодо направлення звернень до обласної ради, обласної адміністрації та правоохоронних органів з метою допомогти університету з’ясувати, яким чином сталось так, що в проекті рішення обласної ради ні слова не прописано щодо майна та земельних ділянок, а в прийнятому, підписаному та розісланому рішенні обласної ради вже фігурують земельні ділянки, які обласна рада приймає за вказаною адресою з державними актами.

Таким чином, є пропозиція надати повноваження від Вченої ради підписати вищевказані звернення:

– Томляк Таїсі Сергіївні, начальнику юридичного відділу;

– Пришляк Наталі Вікторівні, члену Вченої ради;

– Довганю Павлу Олеговичу, голові студентського самоврядування.

Які є пропозиції щодо надання повноважень вказаним членам Вченої ради? Прошу голосувати.

Прийнято — одноголосно.

ВИСТУПИЛА: Начальник юридичного відділу ТОМЛЯК Т.С., яка поінформувала, що з 2003 року директор коледжу Рижмань Дмитро Іванович не законно приховував від керівництва університету наявність двох земельних ділянок в користуванні коледжу, оскільки такі не стоять на балансі ні в університету, ні в коледжу та жодним чином по іншому не обліковуються. Крім того, як з’ясувалось, Рижмань Д.І. усі ці роки приховував державні акти на ці землі, які були оформлені ще в 1997 та 2005 роках, а саме:

— державний акт на право постійного користування землею серії І-ВН №001059, виданий Брацлавською селищною радою народних депутатів 29 грудня 1997 року, зареєстровано в Книзі державних актів на право постійного користування землею за №155, згідно якого за Брацлавським державним сільськогосподарським технікумом, правонаступником якого являється саме університет, оформлено право постійного користування на земельну ділянку, площею 11,4 га із цільовим призначенням для господарської діяльності;

— державний акт на право постійного користування серії ЯЯ №015048 виданий Немирівським районним відділом земельних ресурсів 14 лютого 2005 року, акт зареєстровано в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №030501600002, згідно якого за Брацлавським агроекономічним коледжем Вінницького державного аграрного університету оформлено право постійного користування земельною ділянкою, розташованою по вулиці Енгельса, 55 смт. Брацлав Немирівський район, Вінницька область, площею 1,8770 га із цільовим призначенням для навчальних цілей.

Крім того, на цій же земельній ділянці, площею 1,8770 га, розташованою по вулиці Енгельса, 55 смт. Брацлав, не законно знаходиться будівля (комплекс), загальною площею 2355,4 кв.м., яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, перебуває у приватній власності Вікулова Володимира Григоровича.

Водночас, на балансі коледжу на цій же ділянці 1,8770 га, розташованою по вулиці Енгельса, 55 смт. Брацлав рахується об’єкт не завершеного будівництва, на який коледжу виділялись кошти з державного бюджету.

Отже, Рижмань Д.І., зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч державним інтересам за попередньою змовою з підставною особою привласнив державне майно: будівлю (комплекс) загальною площею 2355,4 кв.м., розташований за адресою: вулиця Енгельса, 55 смт. Брацлав.

Окрім того, з метою знищення слідів злочину Рижманем Д.І., як депутатом обласної ради, безпідставно, не законно внесено в рішення Вінницької обласної ради №628 від 22 травня 2018 року, яким обласна рада не законно приймає в комунальну власність вищезгадані земельні ділянки. Обласна рада з подачі Рижманя Д.І. прийняла таке рішення без отримання в своє розпорядження оригіналів цих державних актів серії ЯЯ №015048  та серії І-ВН №001059. Приховування від університету державних актів та наявності землі Рижманем Д.І. підтверджують інші його злочинні наміри, спрямовані на не законне відчуження без згоди Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, всупереч законам та указам Президента України, усієї державної землі згідно державних актів на право постійного користування землею серії І-ВН №001059 та серії ЯЯ №015048.

Вищевказане, наочно свідчить про наявність у діях директора Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету Рижманя Дмитра Івановича та інших невстановлених осіб ознак злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а тому університету необхідно звернутись із заявою про злочин до Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звернутися з відповідним повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень до Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
 2. Погодитися з пропозиціями голови студентського самоврядування Довганя Павла Олеговича, начальника юридичного відділу Томляк Таїси Сергіївни, старшого викладача кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права Пришляк Наталії Вікторівни, підписати від імені університету повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень директором Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету Рижманем Дмитром Івановичем та іншими невстановленими особами, які за попередньою змовою з Рижманем Д.І., використовуючи його службове становище, вчинили ряд дій щодо не законного привласнення бюджетних коштів та відчуження майна державної власності у приватну власність, не цільового використання та самовільного зайняття земельної ділянки державної форми власності.

Схвалено – одноголосно.

СЛУХАЛИ: ТОМЛЯК Т.С. — про розгляд рішення Вінницької обласної ради від 22 травня 2018 року № 628 «Про надання згоди на передачу з державної власності цілісного майнового комплексу Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області». Вказане рішення після його прийняття депутатами обласної ради було підписано заступником голови Вінницької обласної ради І.В. Хмілем в редакції, яка не відповідає проекту вказаного рішення, розміщеного на офіційному веб-сайті обласної ради 16 травня 2018 року та містить не достовірну інформацію.

Оскільки рішення Вінницької обласної ради від 22 травня 2018 року №628 не відповідає чинному законодавству України, ректорат університету 30 травня 2018 року направив відповідне звернення до обласної ради щодо його скасування.

Вважаємо, що до проекту рішення обласної ради від 22 травня 2018 року №628 були внесені зміни окремими особами, а не підписантом на рішенні, а тому з метою отримання відповідей на питання: 1). Від кого обласна рада отримала державні акти на право постійного користування землею серії І-ВН №001059 та серії ЯЯ №015048? 2). Ким в обласній раді отримані державні акти на право постійного користування землею серії І-ВН №001059 та серії ЯЯ №015048? 3). Кому заадресовані державні акти на право постійного користування землею серії І-ВН №001059 та серії ЯЯ №015048 для опрацювання і внесення пропозицій до проекту рішення сесії обласної ради? 4). Яка комісія обласної ради розглядала дане питання та яке рішення з даного приводу вона винесла? 5). Ким із депутатів було внесено пропозицію про зміни в проекті рішення дослівно та до якого пункту рішення і скількома голосами було підтримано таку пропозицію щодо її врахування при прийнятті рішення? Університету необхідно звернутися з відповідним запитом на доступ до публічної інформації до заступника голови Вінницької обласної ради І.В. Хміля.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звернутися з відповідним запитом на доступ до публічної інформації до заступника голови Вінницької обласної ради І.В. Хміля.
 2. Погодитися з пропозиціями голови студентського самоврядування Довганя Павла Олеговича, начальника юридичного відділу Томляк Таїси Сергіївни, старшого викладача кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права Пришляк Наталії Вікторівни, підписати від імені університету запит на доступ до публічної інформації до заступника голови Вінницької обласної ради І.В. Хміля.

Схвалено – одноголосно.

 

Голова Вченої ради                                 Г.М. Калетнік

Вчений  секретар                                              Г.І. Льотка

 

Про розгляд листа-звернення колективу Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ від 25.05.2018 р

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *