Відділення “Агрономія” («Виробництво і переробка продукції рослинництва») у Верхівському аграрному  коледжі ВНАУ має довгий вік, славну історію, добрі традиції.

У 1922 році році в Верхівці було відкрито агропрофшколу з 2-х річним строком навчання і саме тоді було проведено  перший набір учнів .

На спеціальності “Агрономія” («Виробництво і переробка продукції рослинництва»)  проводиться підготовка агрономів для роботи на підприємствах з можливістю займати посаду бригадира, агронома, фермера. По цій спеціальності студенти, крім основної, одержують ще й робітничу професію ( тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А»).

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням, під час навчання всі студенти забезпечуються місцями в гуртожитку.

Сьогодні на відділенні  “Агрономія”(«Виробництвоі переробка продукції рослинництва») навчається 84 студенти денної форми навчання з різних регіонів Вінницької, Волинської,  Закарпатської, Одеської, Кіровоградської, Хмельницької та інших областей, які після закінчення відділення можуть продовжувати навчання у вищих учбових закладах  ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Для якісного проведення теоретичного і практичного навчання на відділенні є всі передбачені навчальним планом кабінети і лабораторії, колекційно- дослідне поле.

Складна, захоплююча і разом з тим відповідальна професія агронома. У нього широке коло обов’язків і висока відповідальність за те, чим віддячить нам земля.

Саме таких спеціалістів ось уже більше 90 років готують на відділення “Агрономія” Верхівського аграрного коледжу. За свою майже столітню історію  навчальний заклад  випустив більше 15 тис. фахівців.

За час навчання студенти спеціальності “Агрономія” опановують інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур у господарствах різних форм власності.

Навчання у нас тісно пов’язане з виробництвом. Маємо свої навчальні поля, де проходять практику наші студенти. Ми підтримуємо тісні контакти з виробництвом, намагаємося постійно бути в курсі усіх новинок агрономічної науки, вивчаємо передовий досвід. Така робота зацікавлює наших студентів, спонукає до постійного пошуку, до необхідності перевірити набуті знання на практиці.

Гордість агрономічного відділення – його випускники, які працюють на різних посадах у агропромислових формуваннях, є керівниками виробничих підрозділів, працівниками органів управління.

Отож запрошуємо тих, хто не байдужий   до хліборобської справи, вступати на наше відділення. Ми з радістю поділимося своїми знаннями і ви станете висококваліфікованими фахівцями.

 

Освітньо – кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – 3212 Агротехнік

Термін навчання:

 • на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

 

Працевлаштування студентів спеціальності 5.09010103 «Виробництво та переробка продукції рослинництва»:

 • головний агроном господарства
 • агроном з захисту рослин
 • агрохімік
 • агроном-хмеляр
 • агроном-плодівник
 • агроном-овочівник
 • агроном-льонар
 • агроном-насіннєвод
 • агроном з кормовиробництва
 • завідувач відділку
 • завідувач підсобного сільського господарства
 • завідувач оранжереї
 • завідувач агрохімічного кабінету
 • завідувач дослідного поля
 • завідувач розсадника
 • технолог з агрономії
 • бригадир рільничої бригади
 • приймальник, здавальник харчової продукції
 • спеціаліст дорадницької служби
 • завідувач лабораторії якості сільськогосподарської продукції
 • фермер з вирощування сільськогосподарських культур